Zostań mentorem

Zostań mentorem

Pracujemy z szeregiem zespołów, które potrzebują wsparcia merytorycznego oraz technologicznego ze strony bardziej doświadczonych managerów. Jeśli czujesz potrzebę pomocy takim zespołom jako Mentor Biznesowy lub Mentor Technologiczny – zapraszamy serdecznie do współpracy!

Celem budowy Programu Mentoringowego jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorskim. Program oferuje wsparcie mentorów, ekspertów, dostęp do prawnego know-how, itp. możliwości. Dzięki podjętej współpracy z mentorami,  osoby biorące udział w projekcie będą miały szansę na dopracowanie swojego modelu biznesowego i jego dalszy rozwój. 

 

Mentorami w Programie są doświadczeni praktycy biznesowi, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą z początkującymi przedsiębiorcami. Spełniają Oni następujące warunki:

1) Praktyczne doświadczenie w biznesie lub technologii – minimum 15 lat.

2)  Respektowanie założeń Kontraktu Mentora. 

 

kontrakt mentora

zaangażowanie

Mentor zobowiązuje się do poświęcenia czasu mentorowanemu zespołowi na poziomie minimum 1h / tydz. lub 1,5h / 2 tyg.

bieżący kontakt

Mentor będzie utrzymywał bieżący kontakt z Organizatorami Programu (offline oraz online).

inspiracja

Mentor postara się zainspirować oraz stymulować działania zespołu poprzez zlecenie i weryfikację konkretnych zadań.

dzielenie się wiedzą

Mentor podzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z mentorowanym zespołem. 

rozwój więzi

Zależy nam by mentor i mentorowany budowali swoje relacje także poza Programem (również komercyjnie). 

dobra atmosfera

Utrzymywanie rzetelnej, przyjaznej atmosfery z mentorowanym zespołem. 

DANE KONTAKTOWE

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zachodniopomorskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 39b, Szczecin

biuro@ckinno.pl

+48 505 066 276