Cel

MISJA

Wspieramy młodych przedsiębiorców. zapewniając sprawny dostęp do wiedzy oraz kontaktów biznesowych. Podnosimy kompetencje kadry managerskiej polskich przedsiębiorstw. Wskazujemy sposoby budowy innowacyjnej gospodarki instytucjom publicznym.

WIZJA

Eksperci Centrum dążą do wzrostu gospodarczego Szczecina oraz regionu zachodniopomorskiego, oferując swoją wiedzę nt. budowy, prowadzenia oraz wdrażania inicjatyw prorozwojowych na styku nauki, biznesu, startupów oraz rynku finansowego.

CEL

Celem naszego Centrum jest praktyczna budowa ekosystemu innowacji Pomorza Zachodniego.

Jak pracujemy?

Pracujemy z organizacjami przedsiębiorców, wspieramy rozwój klastrów. Doradzamy instytucjom publicznym, tak lokalnym jak i krajowym, jak budować ekosystemy innowacji. Nasi eksperci to twórcy szeregu ngo’sów działających na styku nauki i biznesu.
Wiedzę zdobywaliśmy na prestiżowych międzynarodowych uczelniach, m.in. Uniwersytecie Stanforda. Jesteśmy także absolwentami studiów MBA.