Program wdrożenia innowacji

Program wdrożenia innowacji

Program jest dedykowany tym przedsiębiorcom, którzy chcą podejmować działania proinnowacyjne, rozwijać swoje zaplecze technologiczne, w konsekwencji zwiększyć przewagę konkurencyjną poprzez poprawę efektywności pracy i procesów wewnątrz organizacji. Program składa się z dwóch elementów: audytu oraz pracy zespołowej nad wprowadzeniem zmian organizacyjno-biznesowych, które pozwolą sprawnie implementować nowe technologie. W konsekwencji udziału w Programie w spółce powoływany do życia zostaje Zespół ds. Innowacji, koordynujący zadania prorozwojowe. 

Program jest dedykowany podmiotom małych oraz średnim, o ustabilizowanej sytuacji finansowej, gotowych na zrobienie „kolejnego kroku”, by powalczyć o skalowanie działalności. 

korzyści z udziału w programie

przegląd zasobów

Przeprowadzenie audytu zasobów proceduralnych oraz biznesowych w formie dyskusji wewnętrznej kluczowych pracowników Spółki. 

Zespół ds. Innowacji

Utworzenie zespołu specjalistów odpowiedzialnych za wdrażanie innowacji wewnętrznych i zewnętrznych w Spółce.

Plan zmiany

Wiedza, spisana w formie dokumentu, jakie zmiany należy przeprowadzić w podmiocie, by mógł się on dalej dynamicznie rozwijać. 

dodatkowe 20 h usług doradczych

Poza przeprowadzeniem audytu, nasz ekspert wypracuje dodatkowe 20h doradztwa związanego z wdrożeniem jednej kluczowej zmiany w Spółce.

wiedza o dotacjach

Dodatkową wartością dla podmiotu biorącego udział w programie jest przegląd dostępnych źródeł finansowania inwestycji i B+R, szczególnie opartych o dostępne fundusze unijne.

network Centrum innowacji

Każdy podmiot biorący udział w Programie będzie promowany w wewnętrznych sieciach specjalistów Centrum (startupach, ekspertach, specjalistach B+R).

Cena udziału w Programie Wdrożenia Innowacji

(zależna od wielkości podmiotu)
od 5000,00 PLN
  •  

DANE KONTAKTOWE

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zachodniopomorskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 39b, Szczecin

biuro@ckinno.pl

+48 505 066 276