Pracuj z firmami

Pracuj z firmami

Posiadamy szerokie relacje biznesowe, nasi eksperci zaangażowani są w wiele różnych projektów biznesowych. Zespoły jakie do nas trafiają potrzebują, poza pomocą doraźną, także wsparcia w bieżącym, systemowym rozwoju. Poszukujemy w trybie ciągłym ekspertów lub interimów, którzy byliby zainteresowani udziałem w nowych przedsięwzięciach prowinnowacyjnych (CEO, CTO, CFO, itp.) z ramienia naszego Centrum.

Ich rolą byłaby dołączenie do nowych spółek lub projektów, by przeprowadzić w nich proces zmiany lub rozwinąć w dochodowy biznes na poziomie co najmniej krajowym. Najważniejszym aspektem ich pracy byłoby podniesienie wartości podmiotu w danym obszarze oraz realizacja konkretnego celu, np. wzmocnienie zarządzania w firmie lub usprawnienie konkretnych procesów biznesowych.  

skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do kontaktu, współpracując z nami będziesz mógł podjąć współpracę z interesującym, zweryfikowanym przez nasze Centrum, tematem. 

DANE KONTAKTOWE

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zachodniopomorskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 39b, Szczecin

biuro@ckinno.pl

+48 505 066 276